Johann Sebastian Bach - kantaty w Warszawskiej Operze Kameralnej - wygraj zaproszenie

20 kwietnia 2017, 17:25
Johann Sebastian Bach - kantaty w Warszawskiej Operze Kameralnej  - wygraj zaproszenie

Zapraszamy Państwa na koncert muzyki jednego z najwybitniejszych twórców w historii – Johanna Sebastiana Bacha, którego spuścizna kompozytorska obejmuje m.in. oratoria, pasje, utwory na orkiestrę, koncerty instrumentalne, muzykę kameralną, organową oraz ponad 200 kantat, kościelnych i świeckich. W programie koncertu: 3 kantaty kościelne.

Informacje dotyczące wydarzenia:

22 kwietnia 2017, godz. 18.00
Zamek Królewski, pl. Zamkowy 4

Mamy dla Was trzy podwójne zaproszenia na to wydarzenie, aby wziąć udzial w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 21 kwietnia.

 
 
REGULAMIN KONKURSÓW

Postanowienia ogólne

Konkurs organizowany jest przez portal INFOMUSIC.PL, z siedzibą w Gdańsku, Al. Wojska Polskiego 44b/2, zwanym dalej INFOMUSIC.PL
Konkurs rozpoczyna się w dniu podanym w konkursie i trwa do ustalonego terminu
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w podanym terminie.
Nagrodami w konkursie są wymienione w treści wiadomości towary.
Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

ZASADY KONKURSU:

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INFOMUSIC.PL oraz członków ich rodzin.
W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
Aby wziąć udział w Konkursie, należy udzielić poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie, wypełnić znajdujący się pod pytaniem blankiet, zdecydować się na otrzymywanie lub nie otrzymywanie newslettera INFOMUSIC oraz zaakceptować Regulamin. Konkursowicz decydując się na chęć otrzymywania newslettera INFOMUSIC będzie otrzymywał cotygodniowż dawkę istotnych informacji o konkursach, informacjach muzycznych itp. Konkursy będą obejmować zarówno wydawnictwa płytowe jak i bilety na najciekawsze koncerty.

Wysyłając dane osobowe akceptuję jednocześnie regulamin Konkursu.

W przypadku wybrania opcji otrzymywania newslettera użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883). Użytkownik dla potrzeb realizacji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, wysyłanych przez INFOMUSIC.PL w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów, na konto poczty elektronicznej o adresie podanym w formularzu konkursowym, a także na inne konta poczty elektronicznej, na które, w związku z ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta o podanym adresie.

Niewykonanie któregokolwiek z zadań przedstawionych powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

Nagrody w Konkursie otrzymają te osoby, które odpowiedziały poprawnie na pytanie konkursowe oraz zostały wylosowane przez Komisję Konkursową powołaną w tym celu przez INFOMUSIC.PL.

Opublikowanie zwycięzców Konkursu na stronach portalu INFOMUSIC.PL nastąpi tego samego dnia w jakim konkurs zostaje uznany za zakończony.

Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

O nagrodach zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailowo.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu lub nie spełnienia wymogów nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy uczestników Konkursu, który spełnia warunki Konkursu.

Informacje o nagrodach zostaną przesłane pocztą na adres e-mail podany przez konkursowicza.

mikrofon