TEST: WZMACNIACZ STA-3000 OD IMG STAGE LINE

11 stycznia 2010 Tagi: TEST: WZMACNIACZ STA-3000 OD IMG STAGE LINE
Autor testu: artur-lutynski-zdjecie Artur Lutyński

Wzmacniacz STA-3000 firmy IMG Stage Line jest klasyczną końcówką mocy z tradycyjnym, solidnym mocno rozbudowanym zasilaniem transformatorowym. Transformator zasilający wraz z zespołem baterii kondensatorów filtrujących zapewnia solidną podstawę do znacznych obciążeń prądowych. Stopnie mocy pracują w klasie H. Oznacza to, że w niskim zakresie wysterowania końcówek mamy jeden stopień zasilania a w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc zasilacz automatycznie przełącza się na wyższe napięcie.

Takie rozwiązanie znacznie poprawia sprawność całego wzmacniacza w stosunku do klasycznej klasy AB. Należy tutaj dodać , że wzmacniacze pracujące w klasie H charakteryzują się znacznie lepszymi właściwościami brzmieniowymi aniżeli klasa AB.

[img:1]

Wzmacniacz przeznaczony jest do pracy na estradzie oraz w dyskotekach, może pracować w trzech trybach : stereo , równoległym i mostkowym . Wybrany tryb pracy prezentowany jest na wyświetlaczu LCD na płycie czołowej urządzenia. Rozbudowane układy zabezpieczające chronią wzmacniacz oraz dołączone zestawy głośnikowe przed przeciążeniami i szkodliwym wzrostem temperatury.

Dodatkowo wzmacniacz został wyposażony w przełączalny filtr: subwoofer, satellite, full range. Ponadto wzmacniacz kontroluje i wyświetla bieżącą temperaturę obu radiatorów oraz dynamicznie steruje dwoma wentylatorami chłodzącymi obie końcówki mocy.

Budowa wzmacniacza:

[img:2]

Końcówka mocy STA3000 zamknięta jest w solidnej bardzo sztywnej , blaszanej obudowie rack 19 ” o wysokości 3U. Z uwagi na zastosowanie klasycznego zasilacza transformatorowego masa całej końcówki jest stosunkowo duża. Można rzec konstruktor nie szczędził na transformatorze ani radiatorach co w konsekwencji dało ok. 32 kg . Skręcona obudowa robi wrażenie bardzo sztywnej konstrukcji wystarczająco chroniącej wewnętrzne układy elektroniczne. Solidna konstrukcja wzmacniacza daje gwarancję , że można z powodzeniem stosować urządzenie w trudnych warunkach estradowych bez obawy, że coś się stanie w czasie transportu. Nie mniej przenoszenie końcówki , nie wspomnę rack’a z kilkoma końcówkami , nie będzie należało do przyjemności.

Zasilanie końcówki odbywa się za pomocą solidnego złącza Powercon o maksymalnej obciążalności prądowej 32A gwarantującego dobry kontakt elektryczny i niskie straty własne.
Panel przedni wyposażony jest w wyłącznik sieciowy dwa potencjometry , zestaw diod sygnalizujących pracę wzmacniacza oraz wyświetlacz LCD . Diody sygnalizują następujące stany PROTECT, LIMITER, ACTIVE oraz poziom sygnału wejściowego.

Wyświetlacz LCD pokazuje tryb pracy wzmacniacza ora temperaturę pracy obu wzmacniaczy.
Na panelu tylnym umieszczono standardowe złącza wejściowe XLR . Dodatkowo każdy tor posiada wyjście przelotowe XLR służące do przesyłania sygnałów z wejścia do kolejnego urządzenia.

[img:3]

Wzmacniacz jest przystosowany do pracy z sygnałem symetrycznym oraz asymetrycznym. Końcówka może pracować w trybie stereo ( sygnał dostarczany jest do obu kanałów niezależnie ), równoległym ( sygnał steruje równolegle dwoma kanałami z jednego wejścia ) lub mostkowym ( sterowanie monofoniczne jednym sygnałem wejściowym ).
Szczegółowy opis wyboru trybu pracy jest załączony w instrukcji obsługi ( po polsku).
Wyboru trybu pracy dokonujemy za pomocą przełącznika DIP umieszczonego w centralnej części tylnego panelu. Na panelu zaznaczony jest dokładny rysunek ułatwiający konfigurację wzmacniacza. Przełącznik DIP pozwala również na włączenie lub wyłączenie separacji mas .

Dodatkowym elementem służącym do konfiguracji pracy końcówki mocy jest trzy pozycyjny przełącznik FILTER . Przełącznik ten realizuje następujące nastawy filtru:

  • SUBWOOFER – załączony filtr dolno przepustowy - 6dB /120Hz 
  • SATELLITE - załączony filtr górno przepustowy -6dB / 120Hz
  • FULLRANGE - praca bez filtru .

[lupa:1]

Sygnał wyjściowy do głośników wyprowadzany jest za pomocą gniazd Spakon.Dzięki możliwości pracy obu kanałów wzmacniacza z impedancją 2Ω uzyskujemy dużą dowolność podłączanych zestawów głośnikowych. Należy jedynie pamiętać, aby w trybie mostkowym ( bridge ) nie schodzić z impedancją obciążenia poniżej 4 Ω.
 

Jak wygląda środek?

Po zdemontowaniu solidnej, górnej pokrywy wzmacniacza na pierwszy rzut oka widzimy, że jest to urządzenie o stosunkowo nie skomplikowanej budowie ale solidnie wykonane. Elementy połączeniowe są dobrej jakości nie posiadają zbędnych luzów. Centralne miejsce zajmuje znacznych rozmiarów transformator i bateria kondensatorów . Na panelu tylnym zamontowana jest płytka z elektroniką wyboru trybu pracy a na przednim elementy kontroli i sygnalizacji. Po obu stronach obudowy zamontowanie są podłużne radiatory wraz z płytkami końcówek mocy z szeregiem par tranzystorów komplementarnych . Stopnie mocy w obu kanałach wykonane są modułowo co czyni budowę wzmacniacza bardzo przejrzystą. Jest bardzo ważne w ewentualnym serwisowaniu .

[img:4]

 

 

WZMACNIACZ STA-3000


Według danych katalogowych producenta wzmacniacz gwarantuje znaczne obciążenie jednostkowe na kanał. Przy znamionowej impedancji obciążenia 4 Ω deklarowana moc na kanał wynosi 1500W . Tak więc maksymalną moc wyjściową w trybie stereo można osiągnąć przy obciążeniu 4 Ω, która jest minimalną dopuszczalną impedancją dla tej mocy.

Oczywiście możliwe jest podłączenie obciążenia 8 Ω, jednak w takim przypadku maksymalna moc wyjściowa będzie proporcjonalnie niższa. W przypadku pracy mostkowej maksymalna moc wyjściowa RMS zostanie osiągnięta przy obciążeniu 8 Ω. Wartość ta jest wielkością dopuszczalną . Producent dopuszcza również obciążenie wzmacniacza impedancją mniejszą niż 4 Ω. W tym przypadku nie należy przekraczać wartości 2 Ω , dla tej wielkości dopuszczalną mocą wyjściową jest 1250W. Dla trybu mostkowego dopuszczalna jest moc 2500W na obciążeniu 4 Ω i 3000W dla 8 Ω. Należy pamiętać by przy maksymalnej mocy znamionowej , wypadkowa impedancja obciążenia na każdy kanał wyjściowy nie powinna spaść poniżej 4 Ω dla pracy w trybie stereo i równoległej , oraz 8 Ω w trybie mostkowym. Instrukcja obsługi szczegółowo opisuje wszelkie konfiguracje i sposób połączenia obciążenia do wzmacniacza.

Coś o zabezpieczeniach...

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić profesjonalny wzmacniacz bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Współczesna końcówka mocy posiada szereg przemyślanych zabezpieczeń pozwalających na użytkowaniu urządzeń w ekstremalnych warunkach technicznych. Opisywany model wzmacniacza STA3000 wyposażony jest w szereg zabezpieczeń chroniących sam wzmacniacz jak i podłączone zestawy głośnikowe. Do takich elementów należą kontrola: składowej stałej , przeciwzwarciowa, termiczna, przeciążeniowa . Ponadto system kontroluje stan włączenia i wyłączenia obwodów głośnikowych (eliminacja stuków) oraz jego odcinanie w przypadku jakiejkolwiek awarii. O ile producent dopuszcza zakres obciążenia w przedziale 2-8 Ω, podłączenie obciążenia o nie prawidłowo dobranej wartości nie spowoduje uszkodzenia wzmacniacza lecz zadziała odpowiednie zabezpieczenie.
Z uwagi na konieczność odprowadzenia dużej ilości ciepła we wzmacniaczu STA3000 zastosowano chłodzenie wymuszone . W momencie włączenia urządzenia słyszymy stosunkowo głośną pracę dwóch wentylatorów . Jest to może drobny mankament gdy wzmacniacz pracuje w teatrze lub podobnej instalacji. W przypadku estrady czy dyskoteki hałas wywołany chłodzeniem po prostu zginie w tle. Wentylatory pracują ze zmienną prędkością , która jest regulowana w zależności od aktualnej temperatury panującej na radiatorze. Chłodzenie końcówki realizowane jest przelotowo . Jest to sprawdzony i skuteczny system , jednakże powoduje w trakcie eksploatacji gromadzenie się dużej ilości kurzu przez co na użytkowniku ciąży obowiązek częstego sprawdzania kanałów wentylacyjnych. Zabezpiecza to przed nadmiernym przegrzewaniem się układów elektronicznych.


Dane katalogowe a rzeczywistość

Po przeprowadzeniu szeregu testów funkcjonalnych oraz technicznych nasuwają się następujące spostrzeżenia:
Pod względem funkcjonalności wzmacniacz jest optymalnie zaprojektowany , posiada wszystkie niezbędne elementy do regulacji i sygnalizacji. Można mieć zastrzeżenia co do opisu wyboru trybu pracy urządzenia.
Producent w danych katalogowych nie umieścił poziomu hałasu generowanego przez system wentylacyjny. Według pomiarów podczas pracy jałowej poziom hałasu wynosi ok. 57dBA, przy wzroście temperatury praca wentylatorów podnosi się do 68 dBA ( pomiar standardowy ). Jest to stosunkowo dużo co może w pewnym stopniu ograniczać zakres zastosowania wzmacniacza.

Dzięki solidnie wykonanemu zasilaczowi deklarowane przez producenta moce na określonych obciążeniach pokrywają się z mierzonymi. Jedynie na obciążeniu 2 Ω powstają zauważalne zakłócenia sygnału wyjściowego spowodowane pracą układu przeciwzwarciowego oraz drobnych oscylacji pasożytniczych na wyższych częstotliwościach. Konsekwencją tego jest ograniczenie mocy na 2 Ω. Pasmo przenoszenia wzmacniacza pokrywa się z wartościami deklarowanymi nie tylko dla mocy 1W. W trakcie badania na obciążeniu znamionowym również charakterystyka przenoszenia mieściła się w normie w zakresie tolerancji +/- 3 dB dla całego pasma akustycznego.
Zupełnie poprawnie działa również przełączany filtr FDP/FGP w deklarowanym zakresie pracy .
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

[img:5]


Podsumowanie

Cała konstrukcja bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach technologicznych, ale jak wiadomo często jest to zaletą , nie wadą. Dotyczy to zarówno stopni mocy oraz zasilacza. Urządzenie dobrze zmontowane oraz oparte na sprawdzonych podzespołach bez większego problemu dostępnych na rynku daje gwarancję długiej i nie zawodnej eksploatacji. Prosta konstrukcja nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z naprawdę przyzwoicie wykonanym oraz przyzwoicie brzmiącym wzmacniaczem, który powinien bez większych problemów spełniać swoje zadanie.

Wyposażenie wzmacniacza jest standardowe ( podstawowe) nie ma bardzo rozbudowanych crossoverów. Zestaw przełączanych filtrów FDP i FGP ze stałą częstotliwością podziału i stałym nachyleniem charakterystyki w prostych aplikacjach zupełnie spełni swoje zadanie . Dla małych systemów zupełnie to wystarczy, działa to po prostu skutecznie. Poprawnie działa układ limitera skutecznie zabezpieczając wejścia przed zbyt dużymi sygnałami wejściowymi.

Można mieć drobne zastrzeżenia do rysunku tabelki wyboru trybu pracy na wzmacniaczu. Producent przyjął odwróconą logikę oznakowania w stosunku do instrukcji obsługi. Przykład na pięć osób z „branży” zapytanych jak by ustawił tryb pracy wzmacniacza na podstawie rysunku nikt nie ustawił prawidłowo konfiguracji. Robiąc to samo ze specyfikacją nie było żadnych problemów.

Można zupełnie poprawnie ocenić pracę końcówki w trybie subwoofera na obciążeniu 4 Ω lub 8 Ω ( bridge ) . Stopnie mocy osiągały przybliżoną moc katalogową z zachowaniem dobrej dynamiki. Dźwięk był klarowny i czysty bez zbędnych drażniących przebarwień.

Dla końcówki STA-3000 zakładam segment zastosowania jako praca w roli szerokopasmowego zestawu głośnikowego, zestawów satelitarnych , dobrych monitorów scenicznych. Pracując w pełnym paśmie STA-3000 może pokazać swoje walory, wśród których głównym atutem będzie wierność przetwarzania sygnałów oraz dobre ciepłe i przyjemne brzmienie. Również w szczególnych przypadkach STA3000 może być stosowana jako zasilanie subwooferów, przy czym należy pamiętać o dopuszczalnym obciążeniu nie przekraczającym 4 Ω oraz nie przekraczaniu deklarowanej mocy 1250 W.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania i komentarze odnośnie sprzętu

ogólna ocena:
Sprawdzone rozwiązania techniczne
Dobre podzespoły
Prosta i pancerna konstrukcja
Dobre brzmienie końcówki
Nieprzejżyste oznakowanie jumperów trybu pracy
Waga
Brak niezależnego wyjścia na obciążenie mostkowe
Do testów dostarczył:
Monacor Polska Sp. z o.o. Monacor Polska Sp. z o.o. Tel: +48 (71) 320 93 00 www.monacor.pl
reklama

Najchętniej czytane

więcej
TEST: Powersoft T Series1

Pozostałe testy nagłośnienia

Końcówka mocy Powersoft "T" i Armonia-Plus

Końcówka mocy Powersoft "T" i Armonia-Plus

Ocena:

Niezależnie od wybranego modelu, nabywając końcówkę serii T uzyskujemy niemalże pewność, że przez kolejną dekadę będziemy pracować na sprzęcie należącym do awangardy. Zapraszamy na test nowych wzmacniaczy Powersoft.

Produkt: T
Przemysław Waszkiewicz OFF STAGE
System monitorowy LDM Flatspeaker 200

System monitorowy LDM Flatspeaker 200

Kilka dni przed otwarciem, do klubu Black&White w Ostrołęce dotarła nieduża paczka. Nadawcą była firma LDM Electronic Sp. z o.o., która przekazała nam na...

Produkt: Flatspeaker 200
Paweł Berent
System bezprzewodowy Audix AP61 OM2

System bezprzewodowy Audix AP61 OM2

Marki Audix nie trzeba przedstawiać nikomu związanemu z branżą pro-audio. Popularne i pożądane przez realizatorów mikrofony amerykańskiej marki znajdziemy na...

Produkt: AP61 OM2
Cena: 2.600 zł
Michał Jantar Realizator dźwięku
Zestaw przenośny LD Systems Curv 500 TS

Zestaw przenośny LD Systems Curv 500 TS

Trzy tygodnie temu dotarł do mnie do testów - w dwóch sporych i w dwóch nieco mniejszych pudłach - wyrównany liniowo zestaw nagłośnieniowy frmy LD Systems....

Produkt: Curv 500 TS
Cena: 6.500 zł
Rafał Drewniany DTS Studio
mikrofon
Szanowny Czytelniku
 
 
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały redakcyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Poufność danych jest dla INFOMUSIC.PL niezwykle ważna i chcemy, aby każdy użytkownik portalu wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 
 
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest INFOMUSIC. Rejestr firm: INFOMUSIC z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zielona 20/14  80-746 Gdańsk, Nr ewidencyjny: 112588, Numer VAT: NIP PL 584 2259505, REGON 192 886 210.  Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w naszej Polityce prywatności 
 
 
Jakie dane są przetwarzane ?
 
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez INFOMUSIC,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.
 
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i doskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. 
 
Komu udostepniamy Twoje dane osobowe?
 
Twoje dane mogą być udostępniane w ramach grupy portali INFOMUSIC.PL. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
 
Pełna treść w polityce prywatności
 
Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. 

 
Jakie masz prawa?
 
Prawo dostępu do danych:  
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z INFOMUSIC.PL– otrzymasz te informacje pocztą e-mail. 
 
Prawo do poprawiania danych: 
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli masz konto w INFOMUSIC.PL lub konto portalach grupy INFOMUSIC.PL, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Twoich praw znajdują się w Polityce prywatności 
 
Dlatego też proszę naciśnij przycisk „ZGADZAM SIĘ, PRZEJDŹ DO SERWISU" lub klikając na symbol "X" w górnym rogu tego oka, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z Usług  INFOMUSIC, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Pełny regulamin i Polityka prywatności znajduje sie pod poniższym linkiem. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. https://www.infomusic.pl/page/rodo 
 
Zgadzam się, przejdź do serwisu Nie teraz