NAMM'18: Stanley Jordan na stoisku DV Mark

mikrofon