System Sygnalizacji Pożaru - Sprawdź co powinieneś wiedzieć - Cz. I

System Sygnalizacji Pożaru - Sprawdź co powinieneś wiedzieć - Cz. I

26 marca 2015, 00:00
autor: Monika Kołodziejczyk

[img:1]

W Polsce instalacja systemów sygnalizacji pożaru jest wymogiem ustawowym. Odpowiednie przepisy określają jakie obiekty podlegają obowiązkowi posiadania systemu sygnalizacji pożaru.

 

Cel i zakres stosowania SAP

Głównym celem instalacji sygnalizacji pożarowej jest wykrywanie pożaru w budynkach oraz wokół nich we wczesnym jego stadium i powiadamianie o grożącym niebezpieczeństwie. Dzięki czemu można podjąć odpowiednie działania takie jak:

 

 • Ewakuacja ludzi;
 • Wezwanie straży pożarnej;
 • Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Automatyczne wyzwalanie procesów gaszenia.

 

Elementy składowe

Dla zapewnienia prawidłowego działania system sygnalizacji pożaru powinien zawierać poniższe elementy, które stanowią jego podstawę:

 

 • Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) - służy do zbierania informacji o stanie nadzorowanego obiektu, a także sygnalizacji stanów zagrożenia pożarem i stanów awarii. Odpowiada również często za wysterowanie różnych urządzeń przeciwpożarowych przy pomocy modułów;
 • Automatyczne czujki pożarowe - służące do wykrywania pożarów i przekazywania informacji do centrali sygnalizacji pożaru;
 • Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) - umożliwiają przekazanie informacji o zagrożeniu pożarowym do CSP;
 • Urządzenia transmisji alarmów (UTAP) - pozwalające na szybkie i pewne przekazanie alarmu do Straży Pożarnej;
 • Sygnalizatory akustyczne i optyczne - służące do ogłaszania alarmu w obiekcie;
 • Moduły sterujące i monitorujące - uruchamiają systemy gaszenia, oddymiania, ewakuacji, etc.

 

Instalacje sygnalizacji pożarowej stosuje się:

 
 • Z mocy prawa w budynkach i obiektach wyznaczonych;
 • Dobrowolnie we wszystkich pozostałych, których ochrona życia, mienia
  i środowiska dla właściciela budynku ma decydujące znaczenie;
 • W budynkach i obiektach, które nie spełniają np. wymagań budowlanych, w zakresie bezpieczenstwa pożarowego i instalacja systemu SAP jest alternatywnym rozwiązaniem.

 

[img:2]

 

Gdzie SAP jest wymagany?

Lista obiektów, które wymagają systemu sygnalizacji Pożaru określona jest
w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów dz.U. Nr 109, poz. 719 [1].

W § 28.1 powyższego Rozporządzenia zostały wymienione budynki gdzie zachodzi obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych:

 

 1. Budynkach handlowych lub wystawowych:
  1. Jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5.000 m2
  2. Wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2.500 m2
 2. Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 3. Kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 4. Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 5. Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1.500;
 6. Szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 7. Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 8. Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 9. Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 10. Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 11. Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 12. Budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 13. Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 14. Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 15. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 16. Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10.000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5.000 - 10.000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 17. Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1.500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 18. Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 19. Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 20. Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2.

 

[img:3]

 

Dodatkową korzyścią dla właścicieli obiektów wyposażonych w SAP mogą być niższe stawki związane z ubezpieczeniem obiektu.

Przepisy prawa budowlanego i o ochronie przeciwpożarowej podlegają częstym zmianom na skutek rozwoju techniki i nauki pożarniczej. Wiele zmian zaszło również w samej filozofii zabezpieczeń, zwłaszcza zastosowań systemu sygnalizacji i ich powiązań z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi. Warto zatem śledzić na bieżąco nowelizacje ustaw i rozporządzeń.

 

 

 

 

 
Pozostałe poradniki Fear of FIR, czyli filtry cyfrowe - Cz.1 Filtry FIR, czyli filtry cyfrowe o skończonej odpowiedzi impulsowej, często są przez producentów/dystrybutorów przedstawiane jako panaceum na wszelkie bolączki związane z filtracją dźwięku. Czy faktycznie jest tak, że za ich pomocą można... PORADNIK: Faza i charakterystyka fazowa - Cz.III Żeby zakończyć nasz krótki cykl o fazie i charakterystyce fazowej musimy wrócić do początku naszych rozważań i odpowiedzieć sobie wreszcie na zadane w pierwszej części pytanie, co właściwie pokazuje charakterystyka fazowa i czy jest to w... PORADNIK: Faza i charakterystyka fazowa - Cz.II W pierwszej części naszych rozważań o fazie i charakterystyce fazowej wspomniałem o tym, że zsumowanie dwóch identycznych sygnałów – najlepiej szerokopasmowych – ale przesuniętych w czasie względem siebie o stałą wartość skutkuje różnym... PORADNIK: Faza i charakterystyka fazowa - Cz.I Przeglądając specyfikacje urządzeń elektroakustycznych, takich jak zestawy głośnikowe, mikrofony, wzmacniacze czy też i konsolety, napotykamy szereg parametrów mających w obiektywny sposób określić czy dane urządzenie jest wysokiej,...
PORADNIK: Miksowanie popowych wokali podczas koncertów live Jeśli chodzi o miksowanie muzyki live - niezależnie od tego, czy pracujesz sam w lokalnym klubie, czy z zespołem profesjonalistów przy dużej produkcji koncertowej - istotne jest, aby mieć plan gry, który pomoże Ci przygotować, zbudować i...
Urządzamy małe studio / stanowisko do video montażu Temat własnego studia nagrań tli się w wielu głowach aktywnych muzyków, a także jest często niespełnionym marzeniem wielu „ex” muzyków, którzy wybrali inną ścieżkę kariery. I tak jak grzyby po deszczu w ostatniej dekadzie mamy wysyp...
Copyright © INFOMUSIC 2021

Szanowny Czytelniku

Chcemy dostarczyć Ci najlepszych możliwych wrażeń płynących z użytkowania serwisu, dlatego potrzebujemy Twojej zgody na lepsze dopasowanie treści reklamowych do Twoich zainteresowań. Poufność danych jest dla INFOMUSIC.PL niezwykle ważna i chcemy, aby każdy nasz użytkownik wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności opisującą sposób ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. Pozostając na stronie akceptujesz jej postanowienia.

Przejdź do serwisu Nie teraz