Ketron EVM - flagowy instrument w formie modułu

Opublikowano 16 lutego 2024