IBC'17: LP Systems wyłącznym przedstawicielem DirectOut w Polsce

mikrofon