Cz.IV - Systemy bezprzewodowe i dystrybucja audio: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Cz.IV - Systemy bezprzewodowe i dystrybucja audio: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

22 marca 2022, 08:01
Producent: DiGiCo
Dystrybucja: Polsound sp. z o.o

Systemy bezprzewodowe funkcjonujące w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu to systemy cyfrowe Shure Axient Digital w liczbie 40 dublowanych kanałów, które są rozdysponowane w następujący sposób: Duża Scena – 20 kanałów, Modelatornia – 12 kanałów, Mała Scena – 8 kanałów 

Systemy bezprzewodowe są przystosowane do pracy bezpośrednio z SD-Rack-ami (wyjścia analogowe), jednocześnie podłączone do sieci DANTE, zarządzanie i monitorowanie poszczególnych urządzeń odbywa się za pomocą sieci DATA i oprogramowania Shure Wireless Workbench, a w obrębie każdej ze scen znajdują się anteny aktywne SHURE i/lub pasywne, kierunkowe RF Venue, które współpracując ze splitterami antenowymi Shure i sumatorami antenowymi RF Venue 4 Zone, dystrybuują sygnał radiowy między poszczególne odbiorniki.

Spis treści: 

 

W kontekście systemów bezprzewodowych wymagania ilości kanałów oraz dystrybucji sygnału w zasadzie cały czas rosną. „W przyszłości więc, system dystrybucji sygnału RF w TJK Opole ma zostać rozwinięty w taki sposób, żeby sygnał RF każdej ze scen był sumowany i dystrybuowany do wszystkich odbiorników jednocześnie na terenie całego obiektu, co jest już wdrażane.

Efektem, który chcemy osiągnąć jest taki sposób dystrybucji sygnału RF, który pozwoli na przejście z nadajnikiem systemu Shure Axient Digital w dowolną przestrzeń użytkową teatru (dowolną ze scen oraz w dowolne przejście aktorskie i garderoby) bez utraty sygnału RF.” Cyt.Robert Kondziela.

SYSTEM IEM:

Główny system odsłuchu osobistego IEM składa się z najwyższej serii marki SHURE PSM1000+ w liczbie 8 kanałów stereofonicznych, zamkniętych w przemyślanej skrzyni transportowej, wyposażonej dodatkowo w dystrybutor antenowy oraz wszystkie niezbędne akcesoria.

 

Robert Kondziela

Robert Kondziela
Realizator dźwięku, współpracuje z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Skrzynia ta, wraz z zawartością, w połączeniu z dowolną z konsolet - czy to DiGiCo SD10-24T, SD9T czy mniejszą – SD11 - stanowią bardzo kompaktowe, a zarazem spełniające Nasze obecne i przyszłe wymagania dotyczące ilości kanałów i jakości dźwięku, rozwiązanie do realizacji systemu monitorowego.

 

Dystrybucja sygnałów audio w teatrze

Głównym założeniem tej wyjątkowej instalacji sieci Optocore było umożliwienie połączenia wszystkich urządzeń w redundantną sieć światłowodową zachowując charakterystykę połączenia gwiazdy, co w przypadku tej instalacji pozwoliło na znaczne uproszczenie sposobu podłączenia urządzeń. Projektanci sieci przewidzieli matryce Optocore Autorouter na wszystkich czterech scenach oraz piąty, który służy do połączenia ich razem. To unikatowe rozwiązanie pozwoliło na stworzenie jednej sieci dla całego obiektu, która umożliwia pełną swobodę łączenia urządzeń w dowolnym miejscu i przesyłania sygnałów między scenami.

 

[img:2]

 

O topologii sieci Optocore poprosiliśmy również o komentarz Roberta jako użytkownika systemu.

 

Koncepcja stworzenia instalacji światłowodowej w TJK w Opolu, opartej o system Optocore, polegała na stworzeniu autonomicznej sieci światłowodowej dla każdej ze scen teatru, pozwalającej na włączanie urządzeń w niej pracujących we wskazanych lokalizacjach (przyłączach sygnałowych, w sumie jest ich 30, są wyposażone w łącznie 86 gniazd Neutrik OpticalCON DUO) w obrębie tych scen oraz realizująca funkcję łączenia ze sobą poszczególnych scen w dowolnej konfiguracji, zdalnie, bez ingerencji w samą strukturę połączeń sieci światłowodowej. - Robert Kondziela

 

[img:3]

 

Do realizacji tego założenia posłużyły:
 
  • Optocore Autoroute 40 x DUPLEX LC MM – 1 szt. - odpowiedzialny za dystrybucję sygnału w obrębie Dużej Sceny (działające w tej strefie urządzenia to: 1 x DiGiCo SD10-24T, 1 x SD-RACK, 2x SD-miniRACK, 1 x DiGiCo OrangeBox, 1 x Optocore DD32R, 1 x Optocore X6RTP; przyłącza dostępne w obrębie sceny: 36 x Neutrik OpticalCon Duo / 12 lokalizacji (fizycznych przyłączy)
  • Optocore Autoroute 30 x DUPLEX LC MM – 1 szt. - odpowiedzialny za dystrybucję sygnału w obrębie Modelatorni (działające w tej strefie urządzenia to: 1 x DiGiCo SD9T, 1 x SD-RACK, 1x SD-MiniRACK, 1 x DiGiCo OrangeBox; 24 x Neutrick OpticalCon Duo / 6 lokalizacji (fizycznych przyłączy),
  • Optocore Autoroute 20 x DUPLEX LC MM – 1 szt. - odpowiedzialny za dystrybucję sygnału w obrębie Małej Sceny (działające w tej strefie urządzenia to: 1 x DiGiCo SD11, 2x SD-miniRACK, 1 x DiGiCo OrangeBox; 14 x Neutrik OpticalCon Duo/6 lokalizacji (fizycznych przyłączy) Optocore Autoroute 20 x DUPLEX LC MM – 1 szt. - odpowiedzialny za dystrybucję sygnału w obrębie Sceny Na Parterze (Bunkier) (działające w tej strefie urządzenia to: 1 x DiGiCo SD11, 1x SD-MiniRACK, 1 x DiGiCo OrangeBox; 12 x Neutrik OpticalCon Duo / 6 lokalizacji (fizycznych przyłączy),
  • Optocore Autoroute 10 x DUPLEX LC MM – 1 szt. - odpowiedzialny za połączenie wszystkich powyższych autorouterów, który - za pomocą dedykowanego oprogramowania Optocore Controll Software – koordynuje relacje (połączenia) pomiędzy poszczególnymi scenami (autorouterami), łącząc je w dowolnej konfiguracji lub separując je od siebie. Domyślnie sieci światłowodowe poszczególnych scen są od siebie odseparowane.

 

[img:5]

 

Urządzenie Optocore DD32R odpowiada za konwersję sygnału dla systemu nagłośnienia, zapewniając konwersję do sygnału w formacie AES/EBU i dystrybuuje go do procesorów MEYER SOUND GALAXY 816 oraz do konwertera Optocore X6RTP, a z kolei urządzenie Optocore X6RTP konwertuje sygnał AES/EBU do sygnału analogowego, zaopatrując w sygnał audio część kolumn głośnikowych pracujących w obrębie Dużej Sceny TJK.

 

Aby zapewnić realizację wszystkich potrzeb związanych z dystrybucją sygnałów fonicznych na terenie teatru, powstały dwie połączone, ale niezależne sieci: 

  • Sieć światłowodowa Optocore, której zadaniem jest połączenie wszystkich urządzeń DiGiCo w obrębie każdej ze scen, co realizowane jest przez dedykowany każdej przestrzeni Autorouter Optocore,
  • Redundantna sieć DANTE, która równolegle dystrybuuje sygnały foniczne na terenie całego obiektu, nie ograniczając się jedynie do konkretnej lokalizacji.

 

[img:1]
Robert Kondziela
Realizator dźwięku, współpracuje z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu

 

Sieć światłowodowa – dzięki zastosowaniu autorouterów Optocore – zmieniła swoją topologię z topologii pierścienia na topologię gwiazdy, co pozwala na szybkie zmiany jej konfiguracji, a włączanie lub wyłączanie urządzeń do sieci nie „rozrywa” pierścienia, pozostałe urządzenia funkcjonujące w sieci nie tracą z nią połączenia. W obrębie każdej sceny funkcjonuje dedykowany DiGiCo SD-Rack obsługujący lokalne, analogowe przyłącza sceniczne oraz DiGiCo OrangeBox, który realizuje funkcję dwukierunkowego mostu pomiędzy siecią światłowodową Optocore oraz siecią Dante. DiGiCo SD-Rack są połączone z dedykowanym danej scenie autorouterem Optocore, a z kolei każdy z autorouterów obsługujący konkretną przestrzeń jest połączony z dodatkowym, piątym autorouterem, którego zadaniem jest – jeżeli zaistnieje taka potrzeba – łączenie ze sobą autonomicznych, wybranych przez użytkownika przestrzeni, co rozwiązano w sposób programowy, a realizowane jest przez dedykowane oprogramowanie Optocore i nie wymaga ingerencji w strukturę połączeń sieci. 

Podsumowując: na terenie obiektu, w każdej przestrzeni, mamy dostęp wszystkich sygnałów sieci Dante, a sieci światłowodowe funkcjonują na każdej ze scen autonomicznie, gdy pojawi się potrzeba połączenia (w dowolnej konfiguracji) poszczególnych sieci światłowodowych ze sobą, to realizację tej funkcji przejmuje dedykowany jej autorouter. 

Z informacji otrzymanych od pracowników firmy Optocore wynika, że taka konstrukcja sieci światłowodowej Optocore została zaimplementowana po raz pierwszy w skali świata. Pojemność obu sieci pozwala na transmisję do 2048 kanałów audio na terenie całego obiektu z latencją obu sieci (suma) nie przekraczającą 1,1 ms (1 ms dla sieci Dante oraz 0,042 ms dla sieci Optocore) i skrajnymi punktami przyłączeń odległymi od siebie o kilkaset metrów (uwzględniając długość przewodów), a konsolety DiGiCo, jako zaprojektowane z myślą o pracy w rozbudowanych instalacjach różnego typu, znakomicie radzą sobie z powierzonymi zadaniami.

 

[img:4]

 

Nagłośnienie - akcesoria Nagłośnienie instalacyjne Źródła dźwięku Ciekawe instalacje w Polsce Systemy bezprzewodowe Mikrofony

Gdzie kupić?

Dystrybucja w Polsce:

Pro Audio

Co zadecydowało o wyborze RIVAGE PM realizatora dźwięku?
Więcej wiadomości