Cz.III - Miksowanie dźwięku: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Cz.III - Miksowanie dźwięku: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

22 marca 2022, 08:02
Producent: DiGiCo
Dystrybucja: Polsound sp. z o.o

W momencie projektowania systemu elektroakustycznego teatru, jakość i funkcjonalność systemu miksowania dźwięku była priorytetem. Przed modernizacją Teatr wykorzystywał wysłużoną konsoletę Yamaha M7CL-48ES, oraz przeznaczoną do mniej wymagających celów konsoletę Yamaha TF5.

W trakcie modernizacji wdrożono system miksowania dźwięku oparty o produkty marki DiGiCo, a system cyfrowej transmisji sygnałów fonicznych oparto o protokół sieci światłowodowej Optocore, która funkcjonuje w topologii gwiazdy, niezależnie dla każdej ze scen, tak aby możliwe było wymienianie informacji pomiędzy każdą, istotną z punktu widzenia lokalizacją w teatrze, co ułatwia także dodatkowa, redundantna sieć DANTE funkcjonująca równolegle na terenie obiektu. 

Spis treści: 

 

Wszystkie konsolety oraz stageracki wyposażone zostały w interfejsy światłowodowe OPTOCORE, umożliwiające dwukierunkową, z niemalże pomijalną latencją, transmisję łącznie 2048 kanałów audio. Dotyczy to zarówno transmisji konsoleta-stagerack oraz konsoleta-konsoleta. Całkowita liczba fizycznych wejść i wyjść analogowych dostępnych we wdrożonym systemie, to aż 256 wejść i 136 wyjść (dodatkowo I/O wbudowane w każdą z konsolet), które mogą być dowolnie przypisane (z uwzględnieniem liczby obsługiwanych kanałów przez poszczególne konsolety).

 

[img:1] 

[img:5]

 

Dodatkowym rozwiązaniem zastosowanym w związku z transmisją cyfrowych sygnałów fonicznych, które zostało zaimplementowane w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, jest zestaw konwerterów dwukierunkowych OPTOCORE / DANTE, pozwalający na przesył łącznie 256 kanałów wejściowych i 256 kanałów wyjściowych pomiędzy sieciami. 

Koncepcja systemu zakładała możliwość redundantnej transmisji kolokwialnie mówiąc - „wszystkiego - wszędzie”, dzięki temu każde miejsce posiadające infrastrukturę przyłączeniową sieci światłowodowej może stanowić zarówno miejsce realizacji jak i rejestracji sygnału audio lub też pełnić funkcję punktu przyłączeniowego źródeł sygnału (możliwe jest podłączenie stageboxa). Dzięki zapewnieniu dużej ilości kanałów wejściowych i wyjściowych cyfrowego systemu transmisji sygnałów fonicznych w TJK Opole, zagwarantowano możliwość jednoczesnej realizacji wszystkich funkcji założonych w momencie projektowania systemu, tj. możliwości bezpiecznej transmisji sygnałów w obrębie pojedynczej sceny, możliwości bezpiecznej transmisji sygnałów w obrębie wielu scen, możliwość rejestracji wielośladowej i streamingu oraz integracji z systemami miksowania dźwięku innych producentów. Wszystkie funkcje mogą być realizowane jednocześnie.

 

[img:3]

 

Wybór produktów marki DiGiCo był także związany z możliwością użytkowania zainstalowanego oprogramowania w specjalistycznej wersji TEATRALNEJ, które jest idealnym narzędziem dla realizatorów dźwięku pracujących właśnie w przy takich produkcjach, a także operach, operetkach i wszędzie tam, gdzie duża liczba artystów wykonuje dzieło w formie spektaklu lub widowiska. Unikatowe funkcje oprogramowania pozwalają na automatyzację procesów związanych z programowaniem i odtwarzaniem widowisk, w konsekwencji ułatwiają obsługę nawet największych wydarzeń artystycznych, zwiększając bezpieczeństwo i precyzję ich realizacji przez przejęcie i zautomatyzowanie niektórych procesów, które - w przypadku niezastosowania tego oprogramowania, mogłyby być w praktyce niewykonalne przez pojedynczego operatora, a w najlepszym wypadku, byłyby obarczone dużym ryzykiem wystąpienia błędu w realizacji, co mogłoby mieć konsekwencje związane zakłóceniem przebiegu przedstawienia.   

Oprogramowanie teatralne jest stosowane w TJK w Opolu w każdej produkcji teatralnej, od momentu pojawienia się tego oprogramowania w teatrze, czyli od 2017 roku.

 

[img:6]
Robert Kondziela
Realizator dźwięku, współpracuje z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu

 

Wielokrotnie przekonaliśmy się o tym, że była to trafna inwestycja, w wyniku której nawet najtrudniejsze w obsłudze przedstawienia można obsługiwać jednym przyciskiem, jednocześnie adaptacja spektaklu w innej przestrzeni jest o wiele prostsza, co jest szczególnie istotnie w przypadku realizacji spektakli wyjazdowych, a zmiany obsadowe są bardzo łatwo wdrażane i realizowane w bardzo krótkim czasie.

 

[img:2]

 

Duża Scena teatru została wyposażona w konsoletę DiGiCo SD10-24T, która mimo kompaktowych wymiarów pozwala na miksowanie aż 144 kanałów wejściowych. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, może zostać uzupełniona o drugą konsoletę - DiGiCo SD9T, która na co dzień stanowi wyposażenie sceny Modelatornia.

Użytkownik ma też do dyspozycji trzy konsolety DiGiCo SD11 - jedna z konsolet na stałe zadomowiła się w realizatorce Małej Sceny, kolejna funkcjonuje w obrębie Sceny na Parterze (zwanej też Bunkrem), a ostatnia – trzecia – realizuje dodatkowe zadania w dowolnej przestrzeni teatru, w tym streamingi i rejestracje. Konsolety mogą przyjmować sygnały z:

 

  • Dwóch najwyższej klasy, dużych stageracków DiGiCo SD-RACK z interfejsami OPTOCORE, których zadaniem jest przyjmowanie i oddawanie sygnałów z i do przyłączy scenicznych oraz przyjmowanie sygnałów systemów bezprzewodowych,
  • Uzupełnienie stanowi sześć sztuk nieco mniejszych stageracków SD-MINIRACK, wykorzystywanych jako mobilne klasy przyłącza sygnałowe,
  • Łącznie 4 konwerterów dwukierunkowych DiGiCo OrangeBox, zainstalowanych na stałe w obrębie każdej ze scen teatru, pozwalających na dwukierunkową konwersję sygnału Optocore ↔ DANTE.

 

[img:4]

  

Cyfrowe Miksery w Polsce Ciekawe instalacje

Gdzie kupić?

Dystrybucja w Polsce:

Pro Audio

Meyer Sound prezentuje platformę Nebra
Więcej wiadomości